Dzieci na oddziale psychiatrycznym śpią na podłodze ( wykopowicz19870808 )

@otua: Zapytaj Caritas ( ͡° ͜ʖ ͡°)