… i żeby to było ostatni raz! ( Koner1391 )

Sasza potem został poczęstowany pyszną herbatką i słuch po nim zaginał.