Instytut Fauciego za pieniądze podatnika torturował psy rasy beagle ( koloruk )

@dlugi-gr: Działalność obozów koncentracyjnych była finansowana z podatków, a sama w sobie pogwałcała zasadę nieagresji.