iPhone wygrał z polskimi służbami. Roman Giertych dziękuje Apple’owi ( Takiseprzecietniak )

@IPKISS: ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)