Istnieje podejrzenie matactwa na akcjach JSW ( ObserwatorGospodarczy )

@Lilac: obie to spółki akcyjne, nie ma tu żadnej różnicy pomiędzy nimi w tego typu przypadkach. Wykorzystywanie informacji poufnych (a takie są przed ich publicznym opublikowaniem) w obrocie giełdowym jest zakazane.