Jak Arabia Saudyjska zamienia pustynię w żyzną ziemię ( SynGromu )

Wspominają o tym w filmie – zasoby wody szacuje się na 50 lat. Arabia Saudyjska szuka więc alternatywnych źródeł wody: odsalania wody morskiej i gromadzenia wody opadowej.
Jednak zdają sobie sprawę, że na dłuższą metę nie uda się uniezależnić kraju i cześć żywności będzie trzeba importować.

@matips: Pustynie da się zalesić. Zalesisz to nie będziesz musiał drzew podlewać, deszcze same będą pojawiać się regularnie.