Jakiś obiekt wchodzi w atmosferę nad Meksykiem. ( Spring_is_coming )

@Vosemite: proszę ( ͡° ͜ʖ ͡°)