Jedź bezpiecznie odc. 904 (polowanie na kierowców) ( ziemniag )

Oby tylko wszystkie przejścia były widoczne i przed tymi przejściami nie było kilkadziesiąt innych znaków i reklam odwracających uwagę…