Komornik próbuje zająć telewizor ( studiozeten )

Większość wpada w długi nie do końca ze swojej winy.

@luki201: Jeżeli nie masz na myśli innych niepłacących w terminie s@@!#synów, to nie ma takich sytuacji. ¯_(ツ)_/¯

Lepiej zostać bezdomnym niż okraść drugiego.