Kraska ubolewa, że Polacy już się nie boją. „Ani lockdownu, ani Covidu” ( wojna )

@Manah: a wiemy czyja matka jest nadzieja 🙂