Najlepsze podsumowanie tego, co robi PiS w służbie zdrowia ( Takiseprzecietniak )

@KsiadzMichal: @DunningKruger: pracuje na oddziale covidowym śmieszki.