Nękanie dziennikarza obywatelskiego przez policje ( Geno )

On nie powinien mówić „Pan się ośmieszy”, tylko „Przekroczy pan uprawnienia co wiąże się z konsekwencjami”