Niemieckie zbrodnie przeciwko prawu wojennemu na przykładzie okupacji Polski ( sropo )

że polski oficer wydający rozkazy jest bez winy

@Eponhall:

Tak zapytam, bo nie znam sprawy szczegółowo – ten polski oficer to wydał rozkaz zabicia jeńców?