Oblężenie Budapesztu było dwa razy bardziej krwawe niż Powstanie Warszawskie ( Pan_Meloman )

@jojo-adwentures: z tym, że Pobóg to historyk bez cudzysłowa, który liznął tamtych czasów i rzeczywistych realiów ówczesnej polityki międzynarodowej, a nie fantasta i pseudohistoryk Zychowicz który snuje wizję jakby nagrał się za dużo w Hearts of Iron i porządkujący historię pod swoje tezy ignorując rzeczywistość.