„Piramidy zbudowali kosmici” – słowa Elona Muska wywołały poruszenie ( mrChivas )

@Egribikaver: https://en.wikipedia.org/wiki/Bronze#Transition_to_iron

Though bronze is generally harder than wrought iron, with Vickers hardness of 60–258 vs. 30–80,[11] the Bronze Age gave way to the Iron Age after a serious disruption of the tin trade: the population migrations of around 1200–1100 BC reduced the shipping of tin around the Mediterranean and from Britain, limiting supplies and raising prices.[12]
Brąz został porzucony na rzecz żelaza nie dlatego, że żelazo było lepsze, tylko dlatego, że było tańsze.