„Pływa tutaj, No tam dalej se pływa i tutaj normalnie płynie wszystko” ( Klofta )

@ja-to-jestem: dlaczego uważasz, że się nie zwróci? „według analizy Urzędu Morskiego w Gdyni korzyści do 2045 roku wyniosą ok. 3,2 mld złotych, ponadto powstanie ok. 3300 nowych miejsc pracy w sektorze transportowym i turystycznym”