Po 685 dniach zawieszenia sędzia Paweł Juszczyszyn wraca do orzekania ( RzeczpospolitaPRAWO )

@Singularity00: czemu? Uważasz że błędem było podjęcie przez niego sprawy w sprawie nielegalnego głosowania nad budżetem w zamkniętej przed połową posłów sejmu sali kolumnowej? Czy to, że dyrektor bezprawnie zakazuje mu pracy mimo że nie ma jak, przez co ten może tylko nagłośnić sprawę?
Czy jakiś wyrok lub orzeczenie Juszczyna sprawiały wrażenie nacechowanyn politycznie lub zostały z tej okazji podważone przez wyższą instancję?