Pomimo kontaktu z zakażonym Abp Marek Jędraszewski w sobotę odprawiał mszę ( bulbulators )

Szybko! Zwołać zebranie episkopatu czy jak się to nazywa

@KaloszSzatana: właśnie robili chyba jakoś dopiero co, ale ponoć „złego licho nie bierze” ( ͡° ʖ̯ ͡°)