Protest w obronie Tulei. Babcia Kasia zatrzymana i błyskawicznie… ( Hannnah )

Ja tylko przypomnę, że nie tak dawno jeszcze były płacze jak to policjanci sobie nie radzą, że powinni być jak w USA, broń i te sprawy. Otóż gdyby sytuacja miała miejsce w USA owa „babcia Kasia” nie robiłaby dalszej hucpy, a brałaby udział w swoim pogrzebie z raną od broni palnej. Dziękuję za uwagę…