Przepisy dotyczące nielegalnego przekraczania granicy zmienione ( sznaps82 )

Polska kolejny raz pokazuje jakim jest gówno krajem, nie różniącym się niczym od zbrodniczych reżimów. A jak będzie jakiś przypał, to znowu będzie chlip, chlip płacz, „dlaczeczemu nikt nie kce pomuc p0lakom?”