Przymusowe doprowadzenie rezerwisty w Suwałkach na dwutygodniowe ćwiczenia ( TypowyZakolak )

@Tryt_on: areszt, a potem sąd przyklepuje wyrok co najmniej tak długi jak był ten areszt, aby mniej problemów było