Putler liczy, że Europa poświęci Ukrainę dla surowców energetycznych bo zima! ( astri )

@malymiskrzys: spadaj konfiarzu ze swoim wyświechtanym symetryzmem ( ͡° ͜ʖ ͡°)