Rosną przychody w górnictwie, ale państwowe firmy nadal są nierentowne ( rol-ex )

@DonEmpuje: elektrownie jeszcze do miesiąca wstecz kupowały od naszych kopalni tonę węgla w cenie 300zł
Teraz jest to 600( ͡° ͜ʖ ͡°)