Sąd Najwyższy wydał opinię o projekcie Kai Godek. Zero uwag do pomysłu. ( Marcin3005 )

Społeczna szkodliwość czynu
Odwracanie uwagi i zajmowanie zasobów niezbędnych do bieżącego rozwiązywania NAJPILNIEJSZYCH problemów takich jak te dotyczące gospodarki, inflacji itd.
Zamiast tego wrzucanie na wokandę praw zwierząt, aborcji i kolorowych flag. Dlaczego godek, spurek i podobni istnieją jeszcze w przestrzeni publicznej?