Sąd umarza sprawę „maseczkową” powołując się na wyrok innego sądu. ( Morritz )

@sawes1: tylko czasem nie używaj słowa „precedens”, w Polsce nie funkcjonuje system prawa precedensowego i choć w teorii orzeczenia jednego sądu nie przekładają się na orzeczenia drugiego sądu, to w praktyce potrafią mieć one ogromne znaczenie i często są przywoływane na potwierdzenie określonej interpretacji przepisów. Z kolei czym wyższa ranga sądu wydającego orzeczenia, tym większą powagą cieszy się wskazana w orzeczeniu interpretacja.