Today, just as it did then, Poland stands with Ukraine. ( antonikokoszka )

@h0man: Chyba osobistym Piłsudzkiego dyletanta i sługusa masonerii, organizatora wojny domowej.