Tygodnik Neuropa wysyła Rosjanom pozdrowienia ( Zuldzin )

@pyroxar: obrona przez rosyjskim najazdem nie jest „grzechem” w katolickiej ideologii.