Tygodnik Powszechny: Chrystus i flagi ( KnightNostalgia )

@panropuch: ( ͡° ͜ʖ ͡°)