Tymi butami zdał egzamin. Młody białostoczanin jedynym nowym obuwnikiem w… ( JaPiotr )

@unibot: oni wydaja wszystko na zagraniczne kąkutery ( ͡º ͜ʖ͡º)