Uchodźcy odpowiedzialni za gwałt zbiorowy skazani na 3-5lat. Tolerancyjne Niemcy ( Herushingu )

Przywrócić kary cielesne; oprócz wiezienia za gwałt odciąć jedno jądro. W razie recydywy… Ups…