Węgry. Książki „promujące LGBT” będą sprzedawane w zamkniętych opakowaniach ( Tom_Ja )

@Franciszek_Dolas: idąc tym tropem, to samo można zrobić z książkami religijnymi, historycznymi, humorystycznymi, itp…