Wulkan Szywiełucz budzi się ( barnej_zz )

Jebnie to jebnie na Ch. J drążyć temat.