Zakłócał spokój na spotkaniu premiera. Sąd uznał jego zatrzymanie za bezzasadne ( Szewczenko )

@Singularity00: Da się, są w pisie.