Czkawka – moja aplikacja do wyszukiwania duplikatów plików, pustych folderów itp ( qarmin )

@worm_nimda: http://www.visipics.info/index.php?title=Main_Page