Cztery MC-130(Hercules) w zwartej formacji ( ptakdodo )

@wojtek3000gbp: @wojtek3000gbp:
Tankowce to KC130, MC130 są wielozadaniowe i mogą pełnić między innymi rolę tankowców