W pełni przetłumaczony wywiad inżynierów Google z AI nazywanym LaMDA ( Renard15 )

niezłe to – zwłaszcza po uświadomieniu sobie, że to nie wymysły SF a prawda.