Desperacka ucieczka przed policją ( starnak )

Po takiej ucieczce i sięganiu kilkukrotnym po „coś” powinien dawno dostać kulkę.
Tak by było z 5 lat temu, teraz policjanci są obsrani