Zabicie komornika jest jak zabójstwo policjanta – skrajna patola nie rozumie. ( yaberfoot )

Komornik ma sporą władzę.
Bywa że jej nadużywa
akurat znam taką sytuację

opiszę ją hmm co nieco zmieniając ze względu na dobro postepowania karnego

Jest wiec sobie tytuł egzekucyjny -podstawa egzekucji – żadnych wątpliwości nie budzący jeśli chodzi o tożsamość dłużnika (aczkolwiek zawierający błędy formalne mniejszej wagi być może nadające się do skargi)
komornik dostaje jego oryginał wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji
tyle wiem

teraz to czego nie wiem
nie wiem czy wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczy tej samej osoby co tytuł egzekucyjny

dalej już wiem
komornik wszczyna postepowanie egzekucyjne przeciwko ewidentnie innej osobie niż ta której dotyczy tytuł egzekucyjny

na podstawie samego tylko numeru PESEL zajmuje komuś konta bankowe zwraca się do Urzędu Skarbowego z zajęciem zwrotu podatku dochodowego Vat i innych należności w których US jest właściwy – w wypadku US podaje dane które są ze sobą prawdopodobnie niezgodne
czyli PESEL nie jest zgodny z imieniem i nazwiskiem (co US może wykryje a może nie)

wreszcie doręcza swe zajęcia innej osobie niż ta przeciwko której wszczął postępowanie i której zajął konta aczkolwiek tej na którą ma tytuł wykonawczy (przeciwko niej jednak nie prowadzi działań ani postepowania nawet)

taka sytuacja w zasadzie opisana 1 do 1

teraz opiszę sytuację poszczególnych osób

po pierwsze jest faktyczny dłużnik który wie tyle co i ja
nic się mu nie dzieje bo konta ma niezajęte
jedyne co go może dotykać to że dostaje korespondencję od komornika w nieswojej sprawie egzekucyjnej
wie on jednak że doszło do przestępstwa a nawet kilku i teoretycznie ma społeczny obowiązek powiadomić organa ścigania
jeśli tego nie zrobi a komornik ściągnie z obcego dłużnikowi człowieka dług to stanie się beneficjentem przestępstwa
zatem nie podejmując działań staje się współsprawcą
ale jako że nie jest stroną postępowania ani nie ponosi straty nie może złożyć skargi na czynności komornika

po drugie jest ktoś przeciwko komu wszczęto postepowanie egzekucyjne
nie ma dostepu do swoich pieniędzy – konta pozajmowane ani dostępu do wiedzy kto i dlaczego mu te konta pozajmował
ma kłopoty z US
ale jeśli przypadkowo nie nazywa się tak samo jak faktyczny dłużnik to nie dostanie dostępu do postępowania egzekucyjnego
oczywiście nie otrzymuje doręczeń komornika

jest komornik który zaniedbał weryfikację formalną wniosku (niedopełnił obowiązków) i tytułu egzekucyjnego i nadużywając władzy zajął konta osobie przeciwko której nie ma tytułu egzekucyjnego
ma poczucie że dobrze wykonuje swą pracę i że wszyscy mogą mu skoczyć
albo też nie zaniedbał obowiązków tylko celowo wszczął egzekucję od kogoś trzeciego i ma poczucie że wszyscy mogą mu skoczyć

jest wierzyciel który albo wykorzystał tytuł egzekucyjny w niecnym celu albo też wszystko zrobił ok i o aferze nic nie wie a spodziewa się że dług będzie wyegzekwowany

niby sprawa jest prosta

zgodnie z prawem powinno być tak
faktyczny dłużnik idzie na policję lub do prokuratury ta wszczyna sprawę przeciwko komornikowi
prezes sądu przy którym jest afiliowany komornik zawiesza komornika na 30 dni i zwraca się do Ministra sprawiedliwości który zawiesza komornika do czasu kiedy zapadnie wyrok sądu karnego
sąd wydaje wyrok komornik idzie odsiadywać wyrok jego powołanie wygasa

zakładając że to wszystko będzie miało miejsce (wielu się tu uśmieje) kto odpowie w którym momencie nastąpi odblokowanie kont komuś kto nie podlegał egzekucji a komu konta komornik zajął?

w którym wierzyciel otrzyma swoje pieniądze?

i w którym faktyczny dłużnik będzie mógł spłacić dług (bo w czasie trwania postepowania egzekucyjnego spłacić go może tylko komornikowi)

Komornicy giną – nikt ich nie lubi
trudno się dziwić – ich praca choć jest przecie potrzebna…
wymaga zarazem i wyjątkowej prawości i stanowczości i umiejętności negocjowania

komornicy jednak też ludzie
a tych dla zasady się nie zabija
a jeśli już to wtedy wszystko jedno czy to komornik czy nie
jak wtedy gdy działa się w obronie własnej lub stanie wyższej konieczności
albo na wojnie
hmm no wypadki też dotycza i komorników jak każdego innego

także tak

na pewno będzie mniej zabójstw na komornikach kiedy więcej z nich będzie odsiadywać wyroki za nadużycie władzy